Virkestäckningslösningar för effektivt skydd

Vi erbjuder högpresterande filmer för att skydda ditt sågade virke under transport, hantering och lagring. Våra filmer innehåller en stor andel återvunnet råmaterial, samtidigt som de erbjuder samma tekniska fördelar som en traditionell virkestäckningsfilm. Våra produkter är 100 % återvinningsbara.

Art-Pak Film

Kraftig virkestäckningsfilm

Läs mera

Art-Pak Hood

Stark virkestäckningsfilm

Läs mera

Hållbara filmer

Minska klimatavtrycket på dina produkter med våra hållbara förpackningsfilmer.

Rani-koncernens nyhetsrum

I Eco-enheten tas allt tillvara

Med den nya Eco-linjen tar Rani Plast ett rejält kliv mot framtiden. Här förvandlas spillmaterial till nya granulat – som i sin tur återanvänds i våra förpackningsfilmer.

Läs mera