Art-Pak Film

Kraftig virkestäckningsfilm

IMG_1512-5

Viktigaste fördelar

  • En återvinningsbar film som delvis är tillverkad av återvunnen polyeten
  • Det återvinningsbara råmaterialet härstammar delvis från ett slutet återvinningskretslopp
  • Erbjuder effektivt skydd i alla väder
  • Tillgänglig med integrerad och återvinningsbar friktionsyta för halksäkerhet
  • Tillgänglig med högkvalitativt, brett flexo-tryck

 

Effektivt skydd

Våra kraftiga och hållbara filmer för virkestäckning har alla tekniska egenskaper som behövs för att skydda ditt sågade virke vid transport, hantering och lagring. Art-Paks film skyddar effektivt sågat virke mot damm, fukt, regn och UV nedbrytning.

Vi erbjuder breda otryckta och tryckta filmer. Vi använder den senaste flexo-tryckmetoden för att uppfylla dina visuella varumärkesönskemål. Vi har nyligen introducerat två nya, energieffektiva trycklinjer. En av dem kan trycka den bredaste flexibla förpackningsfilmen i norra Europa.

Vi kan dessutom leverera film med integrerad friktionsyta med halksäkerhet för bättre transportering och hantering.

Vår film innehåller höga andelar återvunnet råmaterial med ett minskat klimatavtryck. Det återvunna råmaterialet härstammar delvis från ett slutet kretslopp där gammal virkestäckningsfilm omvandlas till ny virkestäckningsfilm.

Produktversioner

Vi erbjuder virkestäckningsfilm i olika storlekar och dimensioner beroende på dina förpackningsbehov.

Hållbara förpackningar

Vi har vidtagit många åtgärder för att säkerställa att våra filmer och produktionsprocesser är hållbara. Våra filmer är nu ännu tunnare och starkare, samtidigt som alla tekniska egenskaper har bevarats. Vi fortsätter att öka andelen förnybart och återvunnet råmaterial i våra filmer när det är tekniskt möjligt och till fördel för kunden. Vi optimerar ständigt tryckprocessen för att göra den effektivare, säkrare och miljövänligare. Vårt mål är att hjälpa våra kunder hitta de bästa lösningarna för att uppnå sina mål gällande hållbar emballering.

Recycled plastic_RGB-01

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.