Art-Pakin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Ab Art-Pak Oy:n henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja heidän työntekijöidensä tiedot sekä työnhakijoiden tiedot.

Selosteessa kerromme

 • Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
 • Mitä tietoja keräämme
 • Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää
 • Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen
 • Kuinka kauan säilytämme tiedot
 • Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
 • Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Art-Pak Oy
Ylöstalontie 3
07600 Myrskylä
Puh:+358 20 768 0811
info@art-pak.fi
Y-tunnus: 0652239-5

Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme

Art-Pakin keräämät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
 • Työtehtävää kuvaavat tiedot: nimike, tehtävänkuvaus tai vastuualue
 • Työhakemuksiin ja rekrytointiin liittyvät tiedot (nimi, osoite, muut yhteystiedot ja syntymäaika), henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot, työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot (koulutustiedot, työkokemus, kielitaito, osaaminen, luottamustoimet ja henkilön kuva), haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot (palkkatoivomus ja lähde, josta tieto työmahdollisuudesta on saatu) sekä hakemuksen käsittelyyn liittyvät tiedot.
 • Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot, kuten evästeet (cookiet), IP-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste. Käytämme Google Analyticsia anonyymin kävijätiedon keräämiseen, jotta voimme parantaa verkkopalvelujamme.

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä

Keräämme tiedot pääosin aina suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse verkkolomakkeen, chatin tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.

Tämä sivusto on suojattu Googlen reCAPTCHA:lla ja Googlen tietosuojakäytäntöä sekä käyttöehtoja sovelletaan.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta

Kolmansilta osapuolilta keräämme tietoa julkisista lähteistä, kuten yritysten www-sivuilta, sekä yritysrekistereistä (esim. YTJ ja PRH:n kaupparekisteri) sopimuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien hallussamme olevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet.

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
 • Tietojen käsittely on lainvastaista

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

5. Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten.  Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on.

7. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen.

8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä

Art-Pak Oy
Ylöstalontie 3
07600 Myrskylä
Puh:+358 20 768 0811
info@art-pak.fi
Y-tunnus: 0652239-5

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme

Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat velvoitteemme. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilattujen tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy kirjanpitolainsäädännön kaltaisia lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja.

Suostumus

Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi.

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

Oikeutettu etu

Työhakemusten käsittely perustuu oikeutettuun etumme käsitellä tietoja. Sen perusteena oleva asianmukainen suhde syntyy, kun jätät hakemuksen tullaksesi valituksi palvelukseemme. Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, mutta tällöin emme voi käsitellä hakemustasi, etkä voi tulla valituksi tehtävään.

Kuinka kauan säilytämme tiedot

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja 6 vuotta sen päättymisen jälkeen mahdollisten sopimusvelvoitteiden, valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaki, toisin vaadita.

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

Rekrytoinnissa säilytämme tiettyyn tehtävään liittyviä henkilötietoja kaksi vuotta ja avoimia hakemuksia kaksitoista kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita.

Rekrytointiin liittyviä tietoja voidaan jakaa konserniyhtiöiden sisäiseen käyttöön sekä mahdollisesti rekrytointiprosessiin osallistuville alihankkijoille, joiden kanssa Ab Art-Pak Oy on solminut erillisen sopimuksen rekrytoinnista ja henkilötietojen käsittelystä.

Tietojen turvaaminen

Ab Art-Pak Oy:n turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen, henkilötietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.